Vad är Digifysisk vård för oss?

Vi ser digifysisk vård framtidens vård, här kan du läsa mer om vad digifysisk vård betyder för oss.

Vi erbjuder en kvalitativ och bred vård som tillgodoser dina behov samtidigt som vi hjälper dig genom hela vårdkedjan. Hos oss får du en vård med lokal förankring genom någon av våra vårdcentraler. Vår digitala tjänst erbjuder en ökad tillgänglighet, korta väntetider och snabba bedömningar. Det betyder att vi kan hjälpa dig att få den vård du behöver, när du behöver den.

Omtanken och Medpro

Vår digifysiska vård anpassas efter dina behov. Hos oss träffar du ett team som tar ett helhetsansvar för dig och din hälsa. Alla som du träffar kan efter tillstånd från dig få tillgång till din sjukdomshistoria. På så vis kan du känna dig trygg i att du får rätt vård anpassad efter dina behov.

Omtanken och Medpro

Genom våra vårdcentraler runt om i Västra Götaland är vi en vårdaktör med en stark lokal förankring. Vi vill vara det självklara valet för dig oavsett var du befinner dig i livet. En vårdgivare som är beredd att hjälpa till när du behöver det.

Omtanken och Medpro

Tillsammans med dig ser vårt team till att du få den vård du behöver. Du kan känna dig trygg i att vi tar ansvar för din sjukdom och hälsa och du får möjlighet att ägna dig åt något annat.

Omtanken och Medpro