Välkommen till Medtanken Group

Medtanken Group är sen 2021 moderbolag för Citysjukhuster +7, Kvarterskliniken, Medpro Clinic och Omtanken vård. Medtanken Group bedriver primär och specialiserad vård i Västra Götalands Regionen.

Medtanken Groups ambition är att bedriva en högkvalitativ och sömlös vård som kännetecknas av en högklassig service och tillgänglighet. Vi ska leverera ett högt engagemang och vara det självklara valet för våra patienter samtidigt som vi är den bästa arbetsplatsen för våra medarbetare.

Våra verksamheter

Citysjukhuset
Kvarterskliniken
Medpro
Medtanken
Omtanken