Sök vård online direkt via vår app Medtanken. Vi har öppet 07:00-20:00 och 09:00-15:00 på helger.

Du hittar oss där appar finns

Vad är Medtanken

Medtanken är ett samarbete mellan flera privata vårdcentraler i Västra Götaland. Vår vision är att erbjuda både listade och olistade patienter vård hos oss. Genom vår app, Medtanken kan du söka vård direkt oavsett var du är. Du möter alltid samma starka team bestående av läkare, psykologer, psykoterapeuter, sjuksköterskor, fysioterapeuter samt arbetsterapeuter. Vi står redo att ge dig råd och behandling samma dag.

Medtanken är inte en ny digital vårdgivare

Vi vet att man vill ha hjälp snabbt när man inte mår bra och väntetiden på vårdcentralen kan kännas lång. Många vänder sig då till onlinevården för att få den hjälp man behöver. Vår erfarenhet är att många upptäcker att de ändå blir hänvisade till sin vårdcentral för provtagning eller undersökning och att man då befinner sig tillbaka på ruta ett.

Det är här vi på Medtanken tänker annorlunda. Vi ser onlinevård som ett fantastiskt komplement när man behöver tillgänglig och snabb hjälp. Vi som står bakom Medtanken är trygga, etablerade aktörer inom primärvården. Vår personal kommer tillsammans med dig att planera din vård och skulle det behövas står vi beredda på att ta emot dig på plats på någon av alla våra vårdcentraler och rehabcenter.

Vi tror att vårt koncept är vägen framåt för den svenska vården. En tillgänglig och bra onlinevård som stöttas upp av ett stort och starkt nätverk av fysiska vårdcentraler och rehabcenter.

Vi erbjuder en kvalitativ och bred vård som tillgodoser dina behov samtidigt som vi hjälper dig genom hela vårdkedjan. Hos oss får du en vård med lokal förankring genom någon av våra vårdcentraler. Vår digitala tjänst erbjuder en ökad tillgänglighet, korta väntetider och snabba bedömningar. Det betyder att vi kan hjälpa dig att få den vård du behöver, när du behöver den.

Omtanken och Medpro

Vår digifysiska vård anpassas efter dina behov. Hos oss träffar du ett team som tar ett helhetsansvar för dig och din hälsa. Alla som du träffar kan efter tillstånd från dig få tillgång till din sjukdomshistoria. På så vis kan du känna dig trygg i att du får rätt vård anpassad efter dina behov.

Omtanken och Medpro

Genom våra vårdcentraler runt om i Västra Götaland är vi en vårdaktör med en stark lokal förankring. Vi vill vara det självklara valet för dig oavsett var du befinner dig i livet. En vårdgivare som är beredd att hjälpa till när du behöver det.

Omtanken och Medpro

Tillsammans med dig ser vårt team till att du få den vård du behöver. Du kan känna dig trygg i att vi tar ansvar för din sjukdom och hälsa och du får möjlighet att ägna dig åt något annat.

Omtanken och Medpro